Film

Storyboard w produkcji wideo

2 lis 2023

Rysowanie storyboardu

Storyboard, to przedstawienie za pomocą szkicowych rysunków scen i opowieści zawartej w scenariuszu. Strada, jako system CRM dla profesjonalistów z branż kreatywnych – w tym filmu – umożliwia opracowywanie tego niezbędnego w wielu realizacjach zarysu fabuły.

Na poniższym filmie możemy zobaczyć porównanie klatek ze storyboardu z finalnymi ujęciami – w tym wypadku produkcji animowanej:

Rysunki posegregowane w uporządkowane chronologicznie sceny przypominają komiks. Tego typu szkice pomocne są w krótkich filmach, np. reklamowych, ale też wielkich produkcjach kinowych czy nawet sztukach teatralnych. Nie ma obowiązku ich wykonywania, ale stanowią nieocenioną pomoc w gąszczu zawiłości tworzonej opowieści.

Storyboard – geneza

Początków szkicowej prezentacji scen należy szukać w Los Angeles lat 30. XX wieku. Za powstanie tej metody w pracy nad filmem odpowiada wytwórnia Walta Disney’a. Scenorysy wykonywano dla filmów animowanych – pierwszym był Trzy Małe Świnki:

Później storyboardy zaczęto stosować w filmach fabularnych. Początkową realizacją powstającą z udziałem scenorysów było słynne Przeminęło z wiatrem.

W latach 30. i 40., kiedy metoda stała się standardową w większości produkcji, rysunki wykonywano na kartkach papieru – po jednej scenie na arkuszu. Udostępniane były dla ekipy filmowej w układzie zgodnym z chronologią klatek w filmie.

Obecnie istnieją programy komputerowe do opracowywania storyboardów. Korzystną jest sytuacja, kiedy przygotowuje je sprawny, doświadczony grafik. Daje to możliwość szybkiego nanoszenia zmian – tak, by nie utracić istotnych pomysłów dotyczących modyfikacji scenariusza. W mniejszych produkcjach możemy sami szkicować – i to bez talentu rysunkowego. Ważnym jest to, żeby scenorys
dla klienta miał profesjonalną formę!

Storyboard – zalety

Korzyści z wykonania szkiców scen jest wiele:

 • są przydatne w zebraniu myśli i pomysłów – rysunki mogą pomóc w skonkretyzowaniu fabuły na etapie przed rozpoczęciem pisania scenariusza i w trakcie jego powstawania;

 • ułatwiają w planowaniu nagrania – widząc kolejne sceny można sprawnie skompletować sprzęt nagraniowy i oświetleniowy oraz przygotować ekipę, co przyczynia się do optymalnego zarządzania zasobami;

 • pomagają w prezentacji pomysłów – szkic znacznie lepiej wyjaśnia wiele kwestii niż słowo mówione – zarówno w zespole, jak i klientowi;

 • przynoszą oszczędność – widząc chronologię scen można eliminować te, które nie wnoszą niczego do akcji – zyskujemy wtedy na czasie w trakcie postprodukcji, ograniczając usuwanie zbędnych klatek.

Kiedy mamy przekonanie o słuszności tej metody pracy, warto przeanalizować jak właściwie wykonać szkice.

Storyboard – cechy

Rysunki można przygotowywać na wiele sposobów – nie ma tutaj żadnych norm. Pamiętać trzeba o spójności stylu i ustandaryzowanej dla danej produkcji szczegółowości. Zazwyczaj należy ograniczyć się do najważniejszych elementów. Pewną zasadą jest zwiększanie liczby szczegółów w szkicach dla realizacji minimalistycznych. Natomiast wielkie, złożone produkcje z bogatymi scenografiami i plenerami powinny być przedstawiane schematycznie – ze skupieniem na kluczowych informacjach.

Warto wspomnieć o podziale storyboardów na grupy w zależności od wykonania. Chociaż nie ma ścisłych reguł wykonania, to istnieją metody dzielące szkice na kilka grup.

Storyboard – kategorie

Podstawowy szkic wykonujemy ołówkiem. Ułatwia to nanoszenie zmian przy braku utraty czytelności i pozwala zaoszczędzić papier. Drugą grupą są rysunki kolorowe, bardziej szczegółowe. Trzecia metoda polega na cyfrowej prezentacji – istnieje szereg programów ułatwiających wykonanie storyboardu nawet z dodanymi efektami dźwiękowymi. Uzyskujemy wtedy najbardziej realistyczny schemat przyszłego filmu.

Przydatne wskazówki

Użycie komputera na pewno podnosi jakość schematów, które chcemy przedstawić klientowi. Dla zamawiającego produkcję warto rozszerzyć zakres scenorysów o kilka dodatkowych elementów. Pod klatkami z rysunkami scen można dodawać wyjaśnienia, a nawet dialogi. Warto uzupełniać prezentację o informacje opisujące, w których scenach pojawi się muzyka lub głos narratora.

Istotne zmiany w fabule należy opisywać odrębnymi szkicami. Dobrą praktyką jest też numerowanie scen oraz wskazywanie strzałkami kierunku ruchu postaci i obiektów w filmie.

Podczas pracy nad scenariuszem wskazane jest by pamiętać, że najlepsze pomysły pojawiają się podczas swobodnego przepływu pomysłów, myśli, komentarzy w zespole. Dlatego zalecamy poszukanie w sobie dziecięcej radości z wykonywanej pracy, nawet przy napiętym harmonogramie. Dzielenie się uwagami, również z udziałem zleceniodawcy i zbalansowane dążenie do najlepszego efektu
bez presji na doskonałość mogą przyczynić się do powodzenia produkcji filmowej.

Dostarczamy funkcji i narzędzi do zarządzania pracą – kreatywni twórcy zyskują sprawność w kreowaniu swoich pomysłów.

Film

Storyboard w produkcji wideo

2 lis 2023

Rysowanie storyboardu

Storyboard, to przedstawienie za pomocą szkicowych rysunków scen i opowieści zawartej w scenariuszu. Strada, jako system CRM dla profesjonalistów z branż kreatywnych – w tym filmu – umożliwia opracowywanie tego niezbędnego w wielu realizacjach zarysu fabuły.

Na poniższym filmie możemy zobaczyć porównanie klatek ze storyboardu z finalnymi ujęciami – w tym wypadku produkcji animowanej:

Rysunki posegregowane w uporządkowane chronologicznie sceny przypominają komiks. Tego typu szkice pomocne są w krótkich filmach, np. reklamowych, ale też wielkich produkcjach kinowych czy nawet sztukach teatralnych. Nie ma obowiązku ich wykonywania, ale stanowią nieocenioną pomoc w gąszczu zawiłości tworzonej opowieści.

Storyboard – geneza

Początków szkicowej prezentacji scen należy szukać w Los Angeles lat 30. XX wieku. Za powstanie tej metody w pracy nad filmem odpowiada wytwórnia Walta Disney’a. Scenorysy wykonywano dla filmów animowanych – pierwszym był Trzy Małe Świnki:

Później storyboardy zaczęto stosować w filmach fabularnych. Początkową realizacją powstającą z udziałem scenorysów było słynne Przeminęło z wiatrem.

W latach 30. i 40., kiedy metoda stała się standardową w większości produkcji, rysunki wykonywano na kartkach papieru – po jednej scenie na arkuszu. Udostępniane były dla ekipy filmowej w układzie zgodnym z chronologią klatek w filmie.

Obecnie istnieją programy komputerowe do opracowywania storyboardów. Korzystną jest sytuacja, kiedy przygotowuje je sprawny, doświadczony grafik. Daje to możliwość szybkiego nanoszenia zmian – tak, by nie utracić istotnych pomysłów dotyczących modyfikacji scenariusza. W mniejszych produkcjach możemy sami szkicować – i to bez talentu rysunkowego. Ważnym jest to, żeby scenorys
dla klienta miał profesjonalną formę!

Storyboard – zalety

Korzyści z wykonania szkiców scen jest wiele:

 • są przydatne w zebraniu myśli i pomysłów – rysunki mogą pomóc w skonkretyzowaniu fabuły na etapie przed rozpoczęciem pisania scenariusza i w trakcie jego powstawania;

 • ułatwiają w planowaniu nagrania – widząc kolejne sceny można sprawnie skompletować sprzęt nagraniowy i oświetleniowy oraz przygotować ekipę, co przyczynia się do optymalnego zarządzania zasobami;

 • pomagają w prezentacji pomysłów – szkic znacznie lepiej wyjaśnia wiele kwestii niż słowo mówione – zarówno w zespole, jak i klientowi;

 • przynoszą oszczędność – widząc chronologię scen można eliminować te, które nie wnoszą niczego do akcji – zyskujemy wtedy na czasie w trakcie postprodukcji, ograniczając usuwanie zbędnych klatek.

Kiedy mamy przekonanie o słuszności tej metody pracy, warto przeanalizować jak właściwie wykonać szkice.

Storyboard – cechy

Rysunki można przygotowywać na wiele sposobów – nie ma tutaj żadnych norm. Pamiętać trzeba o spójności stylu i ustandaryzowanej dla danej produkcji szczegółowości. Zazwyczaj należy ograniczyć się do najważniejszych elementów. Pewną zasadą jest zwiększanie liczby szczegółów w szkicach dla realizacji minimalistycznych. Natomiast wielkie, złożone produkcje z bogatymi scenografiami i plenerami powinny być przedstawiane schematycznie – ze skupieniem na kluczowych informacjach.

Warto wspomnieć o podziale storyboardów na grupy w zależności od wykonania. Chociaż nie ma ścisłych reguł wykonania, to istnieją metody dzielące szkice na kilka grup.

Storyboard – kategorie

Podstawowy szkic wykonujemy ołówkiem. Ułatwia to nanoszenie zmian przy braku utraty czytelności i pozwala zaoszczędzić papier. Drugą grupą są rysunki kolorowe, bardziej szczegółowe. Trzecia metoda polega na cyfrowej prezentacji – istnieje szereg programów ułatwiających wykonanie storyboardu nawet z dodanymi efektami dźwiękowymi. Uzyskujemy wtedy najbardziej realistyczny schemat przyszłego filmu.

Przydatne wskazówki

Użycie komputera na pewno podnosi jakość schematów, które chcemy przedstawić klientowi. Dla zamawiającego produkcję warto rozszerzyć zakres scenorysów o kilka dodatkowych elementów. Pod klatkami z rysunkami scen można dodawać wyjaśnienia, a nawet dialogi. Warto uzupełniać prezentację o informacje opisujące, w których scenach pojawi się muzyka lub głos narratora.

Istotne zmiany w fabule należy opisywać odrębnymi szkicami. Dobrą praktyką jest też numerowanie scen oraz wskazywanie strzałkami kierunku ruchu postaci i obiektów w filmie.

Podczas pracy nad scenariuszem wskazane jest by pamiętać, że najlepsze pomysły pojawiają się podczas swobodnego przepływu pomysłów, myśli, komentarzy w zespole. Dlatego zalecamy poszukanie w sobie dziecięcej radości z wykonywanej pracy, nawet przy napiętym harmonogramie. Dzielenie się uwagami, również z udziałem zleceniodawcy i zbalansowane dążenie do najlepszego efektu
bez presji na doskonałość mogą przyczynić się do powodzenia produkcji filmowej.

Dostarczamy funkcji i narzędzi do zarządzania pracą – kreatywni twórcy zyskują sprawność w kreowaniu swoich pomysłów.

Film

Storyboard w produkcji wideo

2 lis 2023

Rysowanie storyboardu

Storyboard, to przedstawienie za pomocą szkicowych rysunków scen i opowieści zawartej w scenariuszu. Strada, jako system CRM dla profesjonalistów z branż kreatywnych – w tym filmu – umożliwia opracowywanie tego niezbędnego w wielu realizacjach zarysu fabuły.

Na poniższym filmie możemy zobaczyć porównanie klatek ze storyboardu z finalnymi ujęciami – w tym wypadku produkcji animowanej:

Rysunki posegregowane w uporządkowane chronologicznie sceny przypominają komiks. Tego typu szkice pomocne są w krótkich filmach, np. reklamowych, ale też wielkich produkcjach kinowych czy nawet sztukach teatralnych. Nie ma obowiązku ich wykonywania, ale stanowią nieocenioną pomoc w gąszczu zawiłości tworzonej opowieści.

Storyboard – geneza

Początków szkicowej prezentacji scen należy szukać w Los Angeles lat 30. XX wieku. Za powstanie tej metody w pracy nad filmem odpowiada wytwórnia Walta Disney’a. Scenorysy wykonywano dla filmów animowanych – pierwszym był Trzy Małe Świnki:

Później storyboardy zaczęto stosować w filmach fabularnych. Początkową realizacją powstającą z udziałem scenorysów było słynne Przeminęło z wiatrem.

W latach 30. i 40., kiedy metoda stała się standardową w większości produkcji, rysunki wykonywano na kartkach papieru – po jednej scenie na arkuszu. Udostępniane były dla ekipy filmowej w układzie zgodnym z chronologią klatek w filmie.

Obecnie istnieją programy komputerowe do opracowywania storyboardów. Korzystną jest sytuacja, kiedy przygotowuje je sprawny, doświadczony grafik. Daje to możliwość szybkiego nanoszenia zmian – tak, by nie utracić istotnych pomysłów dotyczących modyfikacji scenariusza. W mniejszych produkcjach możemy sami szkicować – i to bez talentu rysunkowego. Ważnym jest to, żeby scenorys
dla klienta miał profesjonalną formę!

Storyboard – zalety

Korzyści z wykonania szkiców scen jest wiele:

 • są przydatne w zebraniu myśli i pomysłów – rysunki mogą pomóc w skonkretyzowaniu fabuły na etapie przed rozpoczęciem pisania scenariusza i w trakcie jego powstawania;

 • ułatwiają w planowaniu nagrania – widząc kolejne sceny można sprawnie skompletować sprzęt nagraniowy i oświetleniowy oraz przygotować ekipę, co przyczynia się do optymalnego zarządzania zasobami;

 • pomagają w prezentacji pomysłów – szkic znacznie lepiej wyjaśnia wiele kwestii niż słowo mówione – zarówno w zespole, jak i klientowi;

 • przynoszą oszczędność – widząc chronologię scen można eliminować te, które nie wnoszą niczego do akcji – zyskujemy wtedy na czasie w trakcie postprodukcji, ograniczając usuwanie zbędnych klatek.

Kiedy mamy przekonanie o słuszności tej metody pracy, warto przeanalizować jak właściwie wykonać szkice.

Storyboard – cechy

Rysunki można przygotowywać na wiele sposobów – nie ma tutaj żadnych norm. Pamiętać trzeba o spójności stylu i ustandaryzowanej dla danej produkcji szczegółowości. Zazwyczaj należy ograniczyć się do najważniejszych elementów. Pewną zasadą jest zwiększanie liczby szczegółów w szkicach dla realizacji minimalistycznych. Natomiast wielkie, złożone produkcje z bogatymi scenografiami i plenerami powinny być przedstawiane schematycznie – ze skupieniem na kluczowych informacjach.

Warto wspomnieć o podziale storyboardów na grupy w zależności od wykonania. Chociaż nie ma ścisłych reguł wykonania, to istnieją metody dzielące szkice na kilka grup.

Storyboard – kategorie

Podstawowy szkic wykonujemy ołówkiem. Ułatwia to nanoszenie zmian przy braku utraty czytelności i pozwala zaoszczędzić papier. Drugą grupą są rysunki kolorowe, bardziej szczegółowe. Trzecia metoda polega na cyfrowej prezentacji – istnieje szereg programów ułatwiających wykonanie storyboardu nawet z dodanymi efektami dźwiękowymi. Uzyskujemy wtedy najbardziej realistyczny schemat przyszłego filmu.

Przydatne wskazówki

Użycie komputera na pewno podnosi jakość schematów, które chcemy przedstawić klientowi. Dla zamawiającego produkcję warto rozszerzyć zakres scenorysów o kilka dodatkowych elementów. Pod klatkami z rysunkami scen można dodawać wyjaśnienia, a nawet dialogi. Warto uzupełniać prezentację o informacje opisujące, w których scenach pojawi się muzyka lub głos narratora.

Istotne zmiany w fabule należy opisywać odrębnymi szkicami. Dobrą praktyką jest też numerowanie scen oraz wskazywanie strzałkami kierunku ruchu postaci i obiektów w filmie.

Podczas pracy nad scenariuszem wskazane jest by pamiętać, że najlepsze pomysły pojawiają się podczas swobodnego przepływu pomysłów, myśli, komentarzy w zespole. Dlatego zalecamy poszukanie w sobie dziecięcej radości z wykonywanej pracy, nawet przy napiętym harmonogramie. Dzielenie się uwagami, również z udziałem zleceniodawcy i zbalansowane dążenie do najlepszego efektu
bez presji na doskonałość mogą przyczynić się do powodzenia produkcji filmowej.

Dostarczamy funkcji i narzędzi do zarządzania pracą – kreatywni twórcy zyskują sprawność w kreowaniu swoich pomysłów.

Film

Storyboard w produkcji wideo

2 lis 2023

Rysowanie storyboardu

Storyboard, to przedstawienie za pomocą szkicowych rysunków scen i opowieści zawartej w scenariuszu. Strada, jako system CRM dla profesjonalistów z branż kreatywnych – w tym filmu – umożliwia opracowywanie tego niezbędnego w wielu realizacjach zarysu fabuły.

Na poniższym filmie możemy zobaczyć porównanie klatek ze storyboardu z finalnymi ujęciami – w tym wypadku produkcji animowanej:

Rysunki posegregowane w uporządkowane chronologicznie sceny przypominają komiks. Tego typu szkice pomocne są w krótkich filmach, np. reklamowych, ale też wielkich produkcjach kinowych czy nawet sztukach teatralnych. Nie ma obowiązku ich wykonywania, ale stanowią nieocenioną pomoc w gąszczu zawiłości tworzonej opowieści.

Storyboard – geneza

Początków szkicowej prezentacji scen należy szukać w Los Angeles lat 30. XX wieku. Za powstanie tej metody w pracy nad filmem odpowiada wytwórnia Walta Disney’a. Scenorysy wykonywano dla filmów animowanych – pierwszym był Trzy Małe Świnki:

Później storyboardy zaczęto stosować w filmach fabularnych. Początkową realizacją powstającą z udziałem scenorysów było słynne Przeminęło z wiatrem.

W latach 30. i 40., kiedy metoda stała się standardową w większości produkcji, rysunki wykonywano na kartkach papieru – po jednej scenie na arkuszu. Udostępniane były dla ekipy filmowej w układzie zgodnym z chronologią klatek w filmie.

Obecnie istnieją programy komputerowe do opracowywania storyboardów. Korzystną jest sytuacja, kiedy przygotowuje je sprawny, doświadczony grafik. Daje to możliwość szybkiego nanoszenia zmian – tak, by nie utracić istotnych pomysłów dotyczących modyfikacji scenariusza. W mniejszych produkcjach możemy sami szkicować – i to bez talentu rysunkowego. Ważnym jest to, żeby scenorys
dla klienta miał profesjonalną formę!

Storyboard – zalety

Korzyści z wykonania szkiców scen jest wiele:

 • są przydatne w zebraniu myśli i pomysłów – rysunki mogą pomóc w skonkretyzowaniu fabuły na etapie przed rozpoczęciem pisania scenariusza i w trakcie jego powstawania;

 • ułatwiają w planowaniu nagrania – widząc kolejne sceny można sprawnie skompletować sprzęt nagraniowy i oświetleniowy oraz przygotować ekipę, co przyczynia się do optymalnego zarządzania zasobami;

 • pomagają w prezentacji pomysłów – szkic znacznie lepiej wyjaśnia wiele kwestii niż słowo mówione – zarówno w zespole, jak i klientowi;

 • przynoszą oszczędność – widząc chronologię scen można eliminować te, które nie wnoszą niczego do akcji – zyskujemy wtedy na czasie w trakcie postprodukcji, ograniczając usuwanie zbędnych klatek.

Kiedy mamy przekonanie o słuszności tej metody pracy, warto przeanalizować jak właściwie wykonać szkice.

Storyboard – cechy

Rysunki można przygotowywać na wiele sposobów – nie ma tutaj żadnych norm. Pamiętać trzeba o spójności stylu i ustandaryzowanej dla danej produkcji szczegółowości. Zazwyczaj należy ograniczyć się do najważniejszych elementów. Pewną zasadą jest zwiększanie liczby szczegółów w szkicach dla realizacji minimalistycznych. Natomiast wielkie, złożone produkcje z bogatymi scenografiami i plenerami powinny być przedstawiane schematycznie – ze skupieniem na kluczowych informacjach.

Warto wspomnieć o podziale storyboardów na grupy w zależności od wykonania. Chociaż nie ma ścisłych reguł wykonania, to istnieją metody dzielące szkice na kilka grup.

Storyboard – kategorie

Podstawowy szkic wykonujemy ołówkiem. Ułatwia to nanoszenie zmian przy braku utraty czytelności i pozwala zaoszczędzić papier. Drugą grupą są rysunki kolorowe, bardziej szczegółowe. Trzecia metoda polega na cyfrowej prezentacji – istnieje szereg programów ułatwiających wykonanie storyboardu nawet z dodanymi efektami dźwiękowymi. Uzyskujemy wtedy najbardziej realistyczny schemat przyszłego filmu.

Przydatne wskazówki

Użycie komputera na pewno podnosi jakość schematów, które chcemy przedstawić klientowi. Dla zamawiającego produkcję warto rozszerzyć zakres scenorysów o kilka dodatkowych elementów. Pod klatkami z rysunkami scen można dodawać wyjaśnienia, a nawet dialogi. Warto uzupełniać prezentację o informacje opisujące, w których scenach pojawi się muzyka lub głos narratora.

Istotne zmiany w fabule należy opisywać odrębnymi szkicami. Dobrą praktyką jest też numerowanie scen oraz wskazywanie strzałkami kierunku ruchu postaci i obiektów w filmie.

Podczas pracy nad scenariuszem wskazane jest by pamiętać, że najlepsze pomysły pojawiają się podczas swobodnego przepływu pomysłów, myśli, komentarzy w zespole. Dlatego zalecamy poszukanie w sobie dziecięcej radości z wykonywanej pracy, nawet przy napiętym harmonogramie. Dzielenie się uwagami, również z udziałem zleceniodawcy i zbalansowane dążenie do najlepszego efektu
bez presji na doskonałość mogą przyczynić się do powodzenia produkcji filmowej.

Dostarczamy funkcji i narzędzi do zarządzania pracą – kreatywni twórcy zyskują sprawność w kreowaniu swoich pomysłów.

Film

Storyboard w produkcji wideo

2 lis 2023

Rysowanie storyboardu

Storyboard, to przedstawienie za pomocą szkicowych rysunków scen i opowieści zawartej w scenariuszu. Strada, jako system CRM dla profesjonalistów z branż kreatywnych – w tym filmu – umożliwia opracowywanie tego niezbędnego w wielu realizacjach zarysu fabuły.

Na poniższym filmie możemy zobaczyć porównanie klatek ze storyboardu z finalnymi ujęciami – w tym wypadku produkcji animowanej:

Rysunki posegregowane w uporządkowane chronologicznie sceny przypominają komiks. Tego typu szkice pomocne są w krótkich filmach, np. reklamowych, ale też wielkich produkcjach kinowych czy nawet sztukach teatralnych. Nie ma obowiązku ich wykonywania, ale stanowią nieocenioną pomoc w gąszczu zawiłości tworzonej opowieści.

Storyboard – geneza

Początków szkicowej prezentacji scen należy szukać w Los Angeles lat 30. XX wieku. Za powstanie tej metody w pracy nad filmem odpowiada wytwórnia Walta Disney’a. Scenorysy wykonywano dla filmów animowanych – pierwszym był Trzy Małe Świnki:

Później storyboardy zaczęto stosować w filmach fabularnych. Początkową realizacją powstającą z udziałem scenorysów było słynne Przeminęło z wiatrem.

W latach 30. i 40., kiedy metoda stała się standardową w większości produkcji, rysunki wykonywano na kartkach papieru – po jednej scenie na arkuszu. Udostępniane były dla ekipy filmowej w układzie zgodnym z chronologią klatek w filmie.

Obecnie istnieją programy komputerowe do opracowywania storyboardów. Korzystną jest sytuacja, kiedy przygotowuje je sprawny, doświadczony grafik. Daje to możliwość szybkiego nanoszenia zmian – tak, by nie utracić istotnych pomysłów dotyczących modyfikacji scenariusza. W mniejszych produkcjach możemy sami szkicować – i to bez talentu rysunkowego. Ważnym jest to, żeby scenorys
dla klienta miał profesjonalną formę!

Storyboard – zalety

Korzyści z wykonania szkiców scen jest wiele:

 • są przydatne w zebraniu myśli i pomysłów – rysunki mogą pomóc w skonkretyzowaniu fabuły na etapie przed rozpoczęciem pisania scenariusza i w trakcie jego powstawania;

 • ułatwiają w planowaniu nagrania – widząc kolejne sceny można sprawnie skompletować sprzęt nagraniowy i oświetleniowy oraz przygotować ekipę, co przyczynia się do optymalnego zarządzania zasobami;

 • pomagają w prezentacji pomysłów – szkic znacznie lepiej wyjaśnia wiele kwestii niż słowo mówione – zarówno w zespole, jak i klientowi;

 • przynoszą oszczędność – widząc chronologię scen można eliminować te, które nie wnoszą niczego do akcji – zyskujemy wtedy na czasie w trakcie postprodukcji, ograniczając usuwanie zbędnych klatek.

Kiedy mamy przekonanie o słuszności tej metody pracy, warto przeanalizować jak właściwie wykonać szkice.

Storyboard – cechy

Rysunki można przygotowywać na wiele sposobów – nie ma tutaj żadnych norm. Pamiętać trzeba o spójności stylu i ustandaryzowanej dla danej produkcji szczegółowości. Zazwyczaj należy ograniczyć się do najważniejszych elementów. Pewną zasadą jest zwiększanie liczby szczegółów w szkicach dla realizacji minimalistycznych. Natomiast wielkie, złożone produkcje z bogatymi scenografiami i plenerami powinny być przedstawiane schematycznie – ze skupieniem na kluczowych informacjach.

Warto wspomnieć o podziale storyboardów na grupy w zależności od wykonania. Chociaż nie ma ścisłych reguł wykonania, to istnieją metody dzielące szkice na kilka grup.

Storyboard – kategorie

Podstawowy szkic wykonujemy ołówkiem. Ułatwia to nanoszenie zmian przy braku utraty czytelności i pozwala zaoszczędzić papier. Drugą grupą są rysunki kolorowe, bardziej szczegółowe. Trzecia metoda polega na cyfrowej prezentacji – istnieje szereg programów ułatwiających wykonanie storyboardu nawet z dodanymi efektami dźwiękowymi. Uzyskujemy wtedy najbardziej realistyczny schemat przyszłego filmu.

Przydatne wskazówki

Użycie komputera na pewno podnosi jakość schematów, które chcemy przedstawić klientowi. Dla zamawiającego produkcję warto rozszerzyć zakres scenorysów o kilka dodatkowych elementów. Pod klatkami z rysunkami scen można dodawać wyjaśnienia, a nawet dialogi. Warto uzupełniać prezentację o informacje opisujące, w których scenach pojawi się muzyka lub głos narratora.

Istotne zmiany w fabule należy opisywać odrębnymi szkicami. Dobrą praktyką jest też numerowanie scen oraz wskazywanie strzałkami kierunku ruchu postaci i obiektów w filmie.

Podczas pracy nad scenariuszem wskazane jest by pamiętać, że najlepsze pomysły pojawiają się podczas swobodnego przepływu pomysłów, myśli, komentarzy w zespole. Dlatego zalecamy poszukanie w sobie dziecięcej radości z wykonywanej pracy, nawet przy napiętym harmonogramie. Dzielenie się uwagami, również z udziałem zleceniodawcy i zbalansowane dążenie do najlepszego efektu
bez presji na doskonałość mogą przyczynić się do powodzenia produkcji filmowej.

Dostarczamy funkcji i narzędzi do zarządzania pracą – kreatywni twórcy zyskują sprawność w kreowaniu swoich pomysłów.

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM